MATERIALEN & WATER

Het huis gaat ook zuinig om met grondstoffen als materialen en kraanwater
Dit gebeurt door toepassing van onderstaande maatregelen

Bouwmaterialen
– loofhout dat door middel van natuurlijke processen (o.a. verhitting onder druk) opgewaardeerd is naar duurzaamheidsklasse 1, vergelijkbaar met tropisch hardhout. Dit kan tot 50 jaar verder onbehandeld in weer en wind als gevel dienen
– het zand in de tuin is vrijgekomen na ontgraving van de laag teelaarde en wordt gebruikt als duintuin
– de waterleidingen in huis zijn zoveel mogelijk van kunststof, wat een kleinere voetafdruk kent dan koperen leidingen
– zo min mogelijk leidingen zijn in beton gestort om volledige renovatie van de woning efficiënt mogelijk te maken
– vermijding van bitumen als dakbedekking. Dit kent een grote voetafdruk
– er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van materialen met een lage milieubelasting volgens een levenscyclusanalyse (LCA). Er zijn al veel bouwmaterialen beoordeeld in een milieuclassificatie

Water
– wc’s met spoelbakken die minder water verbruiken: 4,5 liter in plaats van 6 liter. Met de spaartoets is dat 3 liter in plaats van 4,5 liter
– een urinoir dat maar 1,5 liter verbruikt
– een hot-fill vaatwasser en een hot-fill wasmachine die naast dat ze energiezuinig zijn, ook zeer zuinig omspringen met water

Afval
– tijdens de bouwfase is afval gescheiden in puin, hout, bouw- en sloopafval, metaal, plastic, papier, klein chemisch afval. Dit leverde op dat slechts twee containers aan bouw- en sloopafval afgevoerd hoefde te worden
– afvalcontainers staan uit het zicht maar direct naast de buitendeur. Dit maakt afvalscheiden gemakkelijk. Papier, groenafval, glas, plastic/metaal/drinkkartons (PMD) en restafval worden zo apart gehouden