Meteen naar de inhoud

INNOVATIE

We'll find a new Way of builing

innovation innovatie in bouw kennisdeling horizontale bouwkolom bouwfouten nieuw kennisoverdracht

Bouwen is meer dan stenen stapelen
Het is een intensieve manier van samenbrengen van ideeën

Deze tijd vraagt om innovatieve manieren om woonwensen en energievraagstukken te verbinden. De woonconsument verandert in woonproducent. De vraag naar duurzaam wonen neemt toe. Een woning die nu volgens de huidige normen gebouwd wordt, is over vijf jaar achterhaald wat betreft duurzaamheid en energiegebruik

Omslag in denken
Woningen worden complexer. Er is een veelheid aan technieken en installaties beschikbaar en er komen steeds nieuwe materialen op de markt. Dit vraagt een omslag in het denken over bouwen en wonen. Bij de bouwers, toeleveranciers, en ook bij de bewoners zelf

Kennisdeling
Kennisdeling is van cruciaal belang om de diverse bekende en innovatieve onderdelen op elkaar te laten aansluiten. Vakmensen met jarenlange ervaring worden bekend gemaakt met nieuwe materialen en integratie van onderdelen en systemen. Ze leren dat de communicatie over het in elkaar passen van de verschillende bouwdelen beter werk oplevert. Ook het opleiden in duurzaam bouwen van studenten en starters op de arbeidsmarkt is een manier van kennisdeling die nodig is om de woningbouw te vernieuwen. De koplopers laten vaak graag het resultaat van hun innovatieve inspanningen zien

Bouwteam
De aansturing van de bouw vindt plaats vanuit een bouwteam dat het geheel overziet. In dit bouwteam heeft de opdrachtgever samen met een bouwcoördinator de regie. Bouwers en leveranciers schuiven aan. De leveranciers, bouwers en installateurs hebben de ultieme kennis binnen hun eigen vakgebied, en het inzicht hun oplossingen te integreren in het geheel. In teamverband krijgen zij de opdracht om vanuit de onderdelen een samenhangend bouwwerk te creëren. Ze opereren dus gezamenlijk en zijn als team verantwoordelijk voor het functioneren hiervan in de loop van de jaren

Verantwoordelijkheid
Intensieve samenwerking vraagt veel vertrouwen en goede afspraken. Centraal staan de coördinatie en het overleg met diverse disciplines dat nodig is om tot een goed eindresultaat te komen. Alleen als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, kom je tot een woning waarvan alle onderdelen naadloos op elkaar aansluiten. Teamwork zorgt voor een optimaal resultaat

Translate »