Meteen naar de inhoud

MATERIALEN & WATER

Het huis gaat ook zuinig om met grondstoffen als materialen en kraanwater
Dit gebeurt door toepassing van onderstaande maatregelen

Bouwmaterialen
– loofhout dat door middel van natuurlijke processen (o.a. verhitting onder druk) opgewaardeerd is naar duurzaamheidsklasse 1, vergelijkbaar met tropisch hardhout. Dit kan tot 50 jaar verder onbehandeld in weer en wind als gevel dienen
– het zand in de tuin is vrijgekomen na ontgraving van de laag teelaarde en wordt gebruikt als duintuin
– de waterleidingen in huis zijn zoveel mogelijk van kunststof, wat een kleinere voetafdruk kent dan koperen leidingen
– zo min mogelijk leidingen zijn in beton gestort om volledige renovatie van de woning efficiënt mogelijk te maken
– vermijding van bitumen als dakbedekking. Dit kent een grote voetafdruk
– er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van materialen met een lage milieubelasting volgens een levenscyclusanalyse (LCA). Er zijn al veel bouwmaterialen beoordeeld in een milieuclassificatie

Water
– wc’s met spoelbakken die minder water
verbruiken: 4,5 liter in plaats van 6 liter. Met de spaartoets is dat 3
liter in plaats van 4,5 liter
– een urinoir dat maar 1,5 liter verbruikt
– een hot-fill vaatwasser en een hot-fill wasmachine die naast dat ze energiezuinig zijn, ook zeer zuinig omspringen met water

Afval
– tijdens de bouwfase is afval gescheiden
in puin, hout, bouw- en sloopafval, metaal, plastic, papier, klein
chemisch afval. Dit leverde op dat slechts twee containers aan bouw- en
sloopafval afgevoerd hoefde te worden
– afvalcontainers staan goed bereikbaar opgesteld. Dit maakt afvalscheiden
gemakkelijk. Papier, groenafval, glas, plastic/metaal/drinkkartons (PMD)
en restafval worden zo apart gehouden

GPR Gebouw
The Lake House staat in de brochure van meettool GPR Gebouw vermeld als voorbeeldproject.
De brochure is uitgebracht door de Provincie Utrecht en de Omgevingsdienst Utrecht. GPR Gebouw is een digitaal instrument dat de duurzaamheid van een gebouw meet, en daarmee vergelijkbaar met BREEAM

Het huis is beoordeeld op 5 thema’s:
– energie(verbruik)
– milieu (voetafdruk van de gebruikte materialen)
– gezondheid (o.a. kwaliteit van de lucht binnenshuis, daglichttoetreding)
– gebruikskwaliteit (o.a. aantrekkelijkheid om in het huis en omgeving te wonen)
– toekomstwaarde (o.a. flexibele indeelbaarheid, levensloopbestendigheid)
The Lake House scoort bijzonder hoog op vrijwel alle aspecten (9+ op een schaal van 10). De voetafdruk (milieubelasting) van de materialen is echter groot, wat resulteert in een lage score. Dit is het gevolg van het gebruik van de materialen beton, staal, PIR-isolatie, triple glas, en zonnepanelen. Deze kosten veel energie in de productiefase. PIR-isolatie, triple glas en zonnepanelen zorgen echter voor een lagere energiebehoefte. Het beton draagt bij aan een stabiel binnenklimaat door de werking als warmtebuffer

Provincie Utrecht GPR-Gebouw

Translate »